Kunst på gateplan

Må jo se litt ned også når man er på tur...
...så jeg får noen flere kumlokk i samlingen min.
En underlig hobby kanskje, men noen steder
er kumlokkene rene kunstverk.

september 09 009
Boppard

september 09 077
Bernkastel

september 09 098
Trier